Landsforeningen for Førtidspensionister
vi henvender os også til langtidssyge fleks- og skånejobbere