Tekstboks: BLIV MEDLEM!!
Kontingent for 2016 kr.250,00
Regnr.8122 Kontonr. 0007472994
På forhånd tak!

NB: Nye foreninger på vej, se under Nyheder i højre side

 
                                                                Velkommen!                                     

Landsforeningen for Førtidspensionister er en forening, der består af lokalforeninger spredt over hele landet og vi arbejder fortsat på udbygning. I foreningen henvender vi os til langtidssyge, fleks- og skånejobbere samt førtidspensionister. Vi prøver efter bedste evne at hjælpe og støtte vore medlemmer i deres kamp for en anstændig behandling i kommunerne, Beskæftigelsesankenævn, Det sociale Nævn og Ankestyrelsen. Samtidig kan vi tilbyde bisidning.

 

Ud over det primære formål med rådgivning, har vi opdaget, at der er stor brug for arrangementer for førtidspensionister, da der er mange, der sidder alene hjemme, da deres situation ofte medfører, at man mister sit netværk. Hos os tør de at komme, da de her møder ligestillede og ikke straks bliver mødt med spørgsmålet, ”Hvad laver du”

 

 

Bobler du også (1)

 

 

Det bobler med fritidsinteresser i din kommune. Er din kommune en del af

boblberg.dk, får du nu en unik mulighed for at møde andre borgere, som

deler netop dine netop dine interesse.

 

Kom i gang – opret dig nu!

 

 

 

 

                                                                                                         

 

newbie.dk
 


                                                           

Nyheder:

 

Værdibørs for førtidspen-sionister og fleksjobbere i Aarhus, se her

 

Kommunale Lægekonsu-lenterter erstattes af sundhedsfaglig rådgiv-ning i regionerne

 

Udbetaling Danmark:

 

Regeringens forslag til

Reform af førtidspension og fleksjob, her:

 

Landsforenings kommenta-rer til forslag til reform, her:

 

Nye foreninger på vej,

se her

 

Hvem kan arbejde som

Frivillig, se her

 

Udersøgelse fra Danmarks Statistik er frivillig Se her:

 

Landsforeningens evaluering af førtidspensionsreformen, pdf

 

Beskæftigelsesministerens svar, pdf

 

Socialministerens svar, pdf

 

Møder og interne kurser, her

 

Tidligere publikationer, her

 

Bliv medlem her

 

Siden sidst opdateret

17.11.2016