VELKOMMEN

til

førtidspensionister, langtidssyge samt fleks- og skånejobbere


LANDSFORENINGEN ER OPHØRT


- MEN ... 


DU KAN FORTSAT KONTAKTE NOGLE AF DE

LOKALE FORENINGER SOM LANDSFORENINGEN

BESTOD AF


TAG HÅND OM DIT LIV, KOM OG VÆR MED


BALLERUP                                                                                 

Bestyrelsesformand:

Annette S. Jakobsen


E-mail: annette.strandberg.jacobsen@live.dk


Kasserer:

Glen H. Mathiasen


Kontaktperson:

Frank Jacobsen

E-mail: fmj@cool.dk


Tlf. 26 55 64 22


BORNHOLM


Kontaktperson:

Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24, 3700 Rønne


Tlf.: 21 72 30 06

E-mail: foertid@gmail.com

KERTEMINDE


Bestyrelsesformand:

Elisabeth Larsen

5300 Kerteminde


Tlf.: 53 26 76 94

E-mail: Info@lffkerteminde.dk


Se mere på: www.lffkerteminde.dk

NORDJYLLAND


Bestyrelsesformand:

Lona Nørlev

Tlf.: 98 99 16 26

Mobil 20 68 14 18

ln.foertidspensionist@gmail.com

Roskilde


Bestyrelsesformand:

Kate Nelausen

Ringparken 40 st.tv.

Mobil: 28 29 52 05

E-mail: k-n@webspeed.dk


THY/MORS


Bestyrelsesformand:

Pia Correll Mouritsen

7900  Nykøbing Mors


Tlf.: 22 95 07 34

E-mail: Pia.C.mouritsen@live.dk


HVAD KAN VI TILBYDE

I lokalforeningerne henvender vi os til langtidssyge, fleks- og skånejobbere samt førtidspensionister

Vi prøver efter bedste evne at hjælpe og støtte vore medlemmer i deres kamp for en anstændig behandling i kommunerne og Ankestyrelsen. Samtidig kan vi tilbyde bisidning.


”Vi er ikke eksperter,

men helt almindelige mennesker,

der selv har oplevet

at løbe panden imod muren”


Ud over det primære formål med rådgivning er der stor brug for arran-gementer for førtidspensionister, der sidder alene hjemme, fordi deres situation ofte medfører, at man mister sit netværk.

Hos os tør de at komme, da de her møder ligestillede og ikke straks bliver mødt med spørgsmålet:

”Hvad laver du”?